ตม.สนธิกำลังปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าสาง” จ.เชียงราย กวาดล้างอาชญากรรมก่อนประชุม APEC 2022

117

ตม.สนธิกำลังปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าสาง” จ.เชียงราย กวาดล้างอาชญากรรมก่อนประชุม APEC 2022

เช้ามืดวันที่ 12 พ.ย.65 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เพื่อรองรับก่อนการประชุม APEC 2022 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้ามมิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

โดยการนำของ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง โดย พ.อ.ณฑี ทิมเสน ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติหน้าที่ สืบสวนหาข่าว ผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมปิดล้อมตรวจค้นคนต่างด้าวที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้ชื่อ “ยุทธการฟ้าสาง”

โดยผลการปฏิบัติ ด่าน ตม.เชียงแสน โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ณัฐวัตร มิตรคุณ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจับกุมผู้ต้องหา รวมจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 6 คดี รายแรก สามารถจับกุม นายอ่อง อ่อง สัญชาติเมียนมา อายุ 40 ปี ข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 1 ราย 1 คดี

รายที่ 2 จับกุมผู้ประกอบการโรงแรม ข้อหา เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองหรือผู้จัดการโรงแรมรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งที่พักบุคคลต่างด้าวต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 1 ราย 5 คดี โดยจับกุม ได้ที่ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 859 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ทางด้านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.เชียงราย นำโดย พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว สว.ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ได้ออกลาดตระเวณบริเวณช่องทางธรรมชาติเขตติดต่อประเทศไทย-เมียนมา แนวสันเขาใกล้ด่านป่าสัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จำนวน 2 ราย คือ นายอาทิตย์ คลองนุ อายุ 36 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต”

นอกจากนั้นยังจับกุมนายลีซ่า ไม่มีนามสกุล สัญชาติเมียนมา อายุ 43 ปี ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต , นำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร” โดยได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ออกตรวจสอบสถานสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด บริเวณแหล่งชุมชนบ้านผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จำนวน 11 ราย ผู้ต้องหา 11 คน ในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต” นำส่งห้องควบคุมคนต้องห้ามและส่งกลับ ตม.จว.เชียงราย อีกราย บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และ เจ้าหน้าที่ ตชด. ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณ ริมถนนบ้านสันมะนะ บ้านสันทรายใหม่ หมู่ 11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จำนวน 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน และได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่มีบุคคลต่างด้าวทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในทุกรูปแบบฐานความผิดอย่างจริงจัง และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของสถานที่พักอาศัยหรือประชาชนทั่วไป หากพบบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในลักษณะต่างๆ หรือคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร.1178 หรือที่ www.immigration.go.th