ตาก ภาคเอกชนผลักดันก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์แม่สอด-ตาก รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจกว่าแสนล้านบาท

304

ตาก ภาคเอกชนผลักดันก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์แม่สอด-ตาก รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจกว่าแสนล้านบาท


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

โดยมีนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็น  ต่อ ผู้แทนสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   หน่วยงานวิชาการ คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

เพื่อสำรวจข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่ชายแดนที่สำคัญของประเทศ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป

ด้านนายชัยวัฒน์  วิฑิตธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้การเสนอการผลักดัน โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ถนนสายตาก-แม่สอด ซึ่งมีความจำเป็น โดยในปี 2558 ภาครัฐได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา  ในการสำรวจการก่อสร้างแต่ก็สะดุดไปในปี 2562

อย่างไรก็ตาม พบว่าการค้าชายแดน ในปี 2565  ในช่วง 9 เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา  พบว่ามีมูลค่าการค้าชายแดน กว่า1 แสนล้านบาท  และเหลืออีก 3 เดือน คือเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการค้าชายแดน ไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านบาท  จึงอยากให้มีการผลักดันโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ถนนสายตาก-แม่สอด ที่จะช่วยสนับสนุน การค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน ในด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ทีเพิ่มขึ้นกว่าก่อน  และเพิ่มความปลอดภัย ในการขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ ยังฝากถึงการสำรวจออกแบบการก่อสร้าง ทางรถไฟสายตาก-แม่สอด ที่ได้มีการสำรวจไปก่อนหน้านี้ โดยในช่วงนั้น ติดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีการประชุม ทางออนไลน์  ซึ่งประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้าร่วม จนทำให้เส้นทางรถไฟ  ผ่านตาน้ำ ซึ่งอยู่ บริเวณวัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ    โดยตนคิดว่า หากมีการเจาะอุโมงค์สร้างทางรถไฟ ผ่านจุดดังกล่าวอาจ  ทำให้ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ของตำบลแม่ปะ จังหวัดตากได้ จึงอย่างให้มีการปรับปรุงแก้ไข  นอกจากนี้ยังพบว่า  เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีสถานีขนถ่ายสินค้า  ไปอิงกับ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1  จึงอยากให้ขยับ ไปทางทิศเหนือ เพื่อให้ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2  ซึ่งถือเป็นสะพานหลักในการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน   เนื่องจากอนาคต  หากทางการเมียนมา จะมีการสร้างทางรถไฟมาเชื่อมต่อกับไทย จะได้ไม่มีปัญหา ในการใช้ส่อยในอนาคต ส่วนอีกเรื่อง อยากฝากให้มีการจัดตั้ง  เซ็นทรัลแล็บ  ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร  เนื่องจากปัจจุบัน ต้องมีการส่งตรวจ เซ็นทรัลแล็บ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ต้องใช้เวลานาน ส่งผลกระทบต่อสินค้า  ทำให้ได้รับความเสียหายเน่าเสีย
ด้านนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  กล่าวว่า สำหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อยากให้มองถึงมติทางสังคม โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม  ที่ผ่านมาการสำรวจ ข้อมูล ถือว่า ยังไม่คลอบคลุม  ทำให้เกิดความล่าช้า   เช่นการศึกษาการสร้างทางมอเตอร์เวย์ ถนนสายตาก-แม่สอด  ที่อาจจะต้องเริ่มการศึกษาอีก ครั้ง ในปี 2568  โดยมองว่าหากรอให้เข้าหลักเกณฑ์ อาจจะไม่ทัน   ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง อยากถามแทนชาวบ้าน ว่าหากมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แล้วชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไร  โดยอยากให้คำนึงถึง ความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข   ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่ด้วย

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น