พะเยา. จิตอาสาทำความสะอาดรอบศูนย์ราชการ เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานราชการ ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบศูนย์ราชการ เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณปริมลฑลพิธีสำหรับการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562