พะเยา หมอกลงจัดอุณหภูมิลด 17 องศาเซลเซียส

105

พะเยา หมอกลงจัดอุณหภูมิลด 17 องศาเซลเซียส

วันที่11 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่จังหวัดพะเยาเช้านี้อากาศเริ่มเย็นลง และมีหมอกเริ่มเข้าปกคลุมหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านติดแนวป่า ชายเขา และรอบๆ ตัวเมืองพะเยา หมอกลงหนามาก

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เช้าวันนี้ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่ 10-17 องศาเซลเซียส มีหมอกลงจัดปกคลุมไปทั่วพื้นที่ ผู้ที่สัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้ารถ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น เนื่องจากมองเห็นได้ระยะใกล้ เพียง 10-20 เมตรเท่านั้น รถที่เดินทางสัญจรไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเปิดไฟหน้ารถทุกคัน ซึ่งกระทบต่อการสัญจรไปมาของรถและผู้เดินทาง เนื่องจากภาวะที่มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่น ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศในช่วงเช้าเริ่มเย็นลง ซึ่งคาดว่าสภาวะอากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก