แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566

โดยมี พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหาบกที่ 37 ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปศาลากลาง จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงร่วมกับ นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงราย พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการแบ่งพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย

นอกจากปัญหาด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายแล้ว หน่วยงานความมั่นคงยังได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฏหมายอื่นๆ ที่มีการลักลอบนำเข้า – ส่งออกด้วย

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป