พระปรีชาสามารถด้านการทหารของสมเด็จพระราชินีสุทิดา10 เรื่องด้านการทหารของพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์อยุธยาสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10 ที่แสดงถึงพระปรีชาของพระองค์…. สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นนายทหารหญิงราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง..

1.ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพลเอกพิเศษ)

2.ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ

3.ทรงมีพระนามย่อที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เรียกขานว่าS.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิและทรงพระปรีชาด้านการทหารโดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์,ยิงปืนของรบพิเศษยิงปืนฉับพลันเป้าเคลื่อนไหวและการชิงตัวประกันการยิงในCQB : Close Quarters Battle

5.ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษโดยทรงทำการกระโดดร่ม5 ครั้งจากเครื่องบินตามหลักสูตรของรร.ศูนย์สงครามพิเศษ

6.ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบในเวลากลางคืนเป็นพระองค์แรกของนย. เพราะเป็นครั้งแรกของนาวิกโยธินเพราะที่ผ่านมาโดดแต่ตอนกลางวัน

7.ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจ้ตใจ. ทรงตั้งพระทัยในการฝึกจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตรที่ทรงมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จ

8.ทรงเข้ารับการศึกษารร.เสนาธิการทหารบกรุ่น91 และวิทยาลัยการทัพบก(วทบ.)รุ่น59อันเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายทหารระดับที่จะเป็นผบ.หน่วย

9.ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำที่มีกำลัง3 กองพันและ1 บก.กรมและทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อ11 พย. 2559 ในงานวันราชวัลลภที่มีความยาวนาน48 นาทีต่อเนื่องอย่างสง่างามและเข้มแข็งโดยทรงใส่ใจในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีระเบียบวินัยมีความเป็นทหารทั้งลักษณะทางทหารพระวรกายและพระหฤทัย

ในด้านการทหารสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงได้รับยศทางทหารเป็นร้อยตรีหญิงเมื่อวันที่14 .. 2553

ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพล..หญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์อยุธยาเมื่อวันที่1 .. 2559

ทั้งนี้ทรงผ่านตำแหน่งสำคัญคือนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด(อัตราพลตรี)

ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด(อัตราพลตรี)

เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพลตรี)

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพลเอก)

รองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์(อัตราเงินเดือน.9)

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตราพลเอกพิเศษ)

Cr: FB Wassana Nanuam