ข่าวการเมือง

รองพ่อเมืองอุตรดิตถ์ ไล่ยาว อปท.ใช้ข้อมูล จปฐ.พัฒนาท้องถิ่น อย่าคิดแค่นำครอบครัวมาทำงาน ใช้รถหลวง

รองพ่อเมืองอุตรดิตถ์ ไล่ยาว อปท.ใช้ข้อมูล จปฐ.พัฒนาท้องถิ่น อย่าคิดแค่นำครอบครัวมาทำงาน ใช้รถหลวง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เท่าที่ติดตามการบริหารงานของ อบต.ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาพบว่า ผู้บริหาร อบต.ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) เท่าที่ควร ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ละเอียด เกี่ยวกับครอบครัว จำนวนประชากร อาชีพ รายได้ รายจ่าย สถานทางครอบคัว ความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลสำคัญอีกหลายด้าน สามารถนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพในท้องถิ่นได้ทันที เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากทุกครัวเรือนล้วนแต่เป็นข้อมูลความจริงทุกด้าน

นายสุมิตร กล่าวว่า การพัฒนาของ อบต.ส่วนใหญ่นั้น จะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการที่มีการก่อสร้างต่าง ๆ งบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปี จะจัดสรรปันส่วนใหญ่กับสมาชิก อบต.ในรูปของโครงการต่าง ๆ ที่จะนำไปลงในพื้นที่ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดกับความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเลย บางโครงการก่อสร้างไปแล้วแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ปล่อยทิ้งร้าง เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาทางจังหวัดก็มักถูกตีกลับ เนื่องจากโครงการไม่สมบูรณ์ เพราะขาดข้อมูล จปฐ.ในพื้นที่ จะส่งผลทำให้ผู้บริหารถูกมองว่า ไม่ทำงานไม่มีผลงานในพื้นที่เลย

“จุดประสงค์ของการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขึ้นมา เพื่อทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาโครงการสร้าง ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีกินดี ทำอะไรจะต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือ การเข้ามาเป็นผู้บริหาร อปท.หวังอย่างเดียว คือ ารนำญาติพี่น้องลูกหลานเข้ามาทำงาน ใช้รถยนต์ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บางคนก็อยู่นานมองปัญหาจนไม่เป็นปัญหาในพื้นที่ การบริหารงาน อปท.ยุคใหม่ต้องเน้นดูแลไปที่ประชาชน ไม่ใช่ดูแลสมาชิก อปท.ญาติพี่น้องอย่างเดียว แต่การพัฒนานั้นจะต้องนำข้อมูล จปฐ.ไปอ้างอิง จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถูกจุดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง” นายสุมิตร กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close