232

พิษณุโลก รันทด 20 ปี ส.ว.เปิดสะพานข้ามแม่น้ำเข็ก 17 ล้านบาท ย่นระยะทาง 18 กม.


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและสังคมของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะวุฒิสภา ประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ลดนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ร่วมด้วยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายก อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง นายะงษ์มนู ทองหนัก รองนายก อบจ.พิษณุโลก ตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนของทั้งสองตำบล ร่วมพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำเช็ก เชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านแก่งซอง ตำบลแก่งโสภา กับหมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้เดิมทีชาวบ้านหมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ ตำบลวังนกแอ่น มีความยากลำบากในการคมนาคมหากมีภารกิจที่จะต้องเดินทาง หรือนำผลิตผลทางการเกษตรไปจำหน่ายต้องเดินทางไปข้ามสะพานท่าข้าม (อ้อม) เป็นระยะทางไกลถึง 18 กิโลเมตร ที่ผ่านมา ชาวบ้านเจ็บป่วยและนำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้ใหญ่บ้าน นำเรื่องราวแจ้งต่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและสังคมของสมาชิกวุฒิสภา

จากนั้น นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกอบต.วังนกแอ่น พร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมสำรวจพื้นที่ กระทั่งได้รับการอุทิศที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 8 ตารางวา ของนายจิรศักดิ์ -นางจินดา มาแก้ว (ชาวอุตรดิตถ์) เพื่อขอที่ดินใช้ สร้างถนน เชื่อมสะพาน ทั้งนี้ได้รับงบประมาณจากทางหลวงชนบทและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีนายไพบูลย์ ณ บุตรจอม สมัยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผลักดันให้ใช้งบพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565

ซึ่งสะพานแห่งนี้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ออกแบบและใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 16,203,000 บาท กระทั่งก่อสร้างเสร็จ สามารถเปิดให้ประชาชน 2 ตำบล คือ วังนกแอ่น และ แก่งโสภา ซึ่งมีประชากรกว่า 4,000 คน ใน 5 หมู่บ้านได้รับประโยชน์ สามารถสัญจร โดยไม่ต้องอ้อม อาทิ จากริมถนนสาย 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) จุดน้ำตกแก่งซอง ต.แก่งโสภา ไปบ้านท่าข้าม ต.วังนกแอ่น ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เมื่อสะพานและถนนสร้างเสร็จร่นระยะทางเหลือเพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น

ต่อมานายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและสังคมของสมาชิกวุฒิสภาฯและคณะวุฒิสภาได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 2 ตำบล และมอบสิ่งของอื่นๆแก่เด็กนักเรียนและอบต.อีกด้วย

นายจิรศักดิ์ มาแก้ว ผู้บริจาคที่ดิน 1 ไร่เศษ เปิดเผยว่า ตนเป็นชาวอุตรดิตถ์ ได้มาซื้อที่ดิน ซึ่งมีโฉนดประมาณ 50 ไร่ เมื่อปี 2547 แต่ก่อนที่ตนซื้อที่ดินดังกล่าว ได้พบว่ามีเสาตอหม้อ วางกลางลำน้ำเข็กอยู่แล้ว คาดว่าเจ้าของที่ดินเดิมมีความพยายาม ก่อสร้างสะพานข้ามแต่ไม่สำเร็จ ติดปัญหาอุปสรรคบางประการ ไม่สามารถสร้างสะพานข้ามได้ ตอหม้อจึงปรากฎภาพ ค้างไว้นับเป็นเวลานาน 20 ปี กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ชาวบ้านได้เห็นพร้อง และสนับสนุนให้สร้างสะพาน ตนจึงยินดีบริจาคที่ดิน 1 ไร่เศษ มูลค่า 2 ล้านบาททั้งสองฝั่ง ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างเป็นถนนเชื่อมสะพานดังกล่าว