พะเยา แห่ดูจันทรุปราคา เต็มถนนชายกว๊านคึกคัก (คลิป)

127

พะเยา แห่ดูจันทรุปราคา เต็มถนนชายกว๊านคึกคัก (คลิป)

คืนวันที่ 8 พ.ย 65 ได้มีบรรดาผู้คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมาเที่ยวงานลอยกระทงที่กว๊านพะเยา ขณะเดียวกันก็ได้พากันดูจันทรุปราคาบนท้องฟ้าทิศตะวันออกหรือด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมือง มองเห็น เด่นชัด โดยได้มีบรรดานักท่องเที่ยวบางคนนำกล้องถ่ายรูปมาถ่ายภาพเก็บไว้บางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้บางคนก็ไม่เคยเห็นต่างต่างพากันฮือฮาและพากันดูจันทรุปราคาบนท้องฟ้ากันอย่างคึกคัก

จนกระทั่ง จันทรุปราคาออกจากกันไปเป็นพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง มีบางคนเห็นจันทรุปราคาตามความเชื่อของคนโบราณกล่าวว่าสามารถอธิษฐานขอพรได้ตามความต้อง บางคนขอพรแล้วแต่ตวามปราถนาของตนเองตามความเชื่อ