แม่สอด รร.ชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

219

แม่สอด รร.ชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนราษฏร์วิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนราษฏร์วิทยา พร้อมด้วย ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ดร.ปณิธิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราษฏร์วิทยา และนายวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานกิจกรรมลอยกระทง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ประจำปี 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้คุณค่าของแม่น้ำ และส่งเสริมเด็กให้รู้จักการประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยนักเรียน ได้ร่วมแต่งกาย ชุดไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย และร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ เช่น ซุ้มนิทรรศการผลงานเด็กและครู ซุ้มหวานละมุน ซุ้มวินเทจคาเฟน้ำสมุนไพร ซุ้มผัดไทยขะใจกิ๋น ซุ้มลูกชิ้นกิ๋นโตย และยังประดิษฐ์กระทงให้กับนักเรียนนำมาร่วมลอยกระทง ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น