แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

117

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566โดยมี พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทางไปศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงร่วมกับ นาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการแบ่งพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ชั้นนอกหรือพื้นที่ตามแนวชายแดน, พื้นที่ชั้นรอง และพื้นที่ชั้นใน ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย

นอกจากปัญหาด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายแล้ว หน่วยงานความมั่นคงยังได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฏหมายอื่นๆ ที่มีการลักลอบนำเข้า – ส่งออกด้วย

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป