พะเยา หมอกควันเกินค่าส่งผลกระทบต่อประชาชน

วันที่ 3 พ.ค. 2562 สภาพอากาศในจังหวัดพะเยา อากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิ อยู่ที่ 39 -40 องศา ทำให้คลื่น ความร้อน แพร่กระจาย ปกคลุมไปทั่ว จังหวัด และยังพบว่า ไฟป่ายังคงไหม้ไปทั่ว จังหวัด ทำให้ค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบ ต่อประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นอย่างยิ่ง เหตุเพราะ อากาศร้อนอบอ้าวทุกวัน ไฟไหม้ป่าทุกวัน หมอกควันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และชาวบ้านต่างเฝ้ารอฝนตกเพื่อจะช่วยผ่อนคลายหมอกควัน


จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน และพบจุดความเกิดความร้อน Hotspot จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ของจังหวัดพะเยา จำนวน 24 จุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ ทางจังหวัดได้ประกาศ ให้งด การเผาใน ช่วง 60 วันอันตรายระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์- 15 เมษายน 2562 และได้ขยายมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หลังจากพ้นกำหนดการประกาศของจังหวัด ก็พบว่าในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้เกิดไฟป่า มีทั้งไฟป่าเกิดขึ้นเองและเป็นการจุดของชาวบ้าน เกิดขึ้นกระจายไปทั่วจังหวัด และค่า หมอกควันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกวันด้วยเช่นกัน