ททท. สำนักงานพิษณุโลก จัดงานเสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ ชุมชนบ้านวังส้มซ่า

136

ททท. สำนักงานพิษณุโลก จัดงานเสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ ชุมชนบ้านวังส้มซ่า

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น ชุมชนบ้านวังส้มซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ ชุมชนบ้านวังส้มซ่า โดยมี นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านวังส้มซ่า ร่วมงาน

ปัจจุบันพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางเพื่อต้องการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบการเดินทางที่ต่างไปจากเดิม จะเคยเดินทางเป็นระยะใหญ่ เปลี่ยนมาเป็นการเดินทางกลุ่มเล็ก รวมทั้งชอบที่จะสร้าง ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสถานที่ที่ได้เข้าไปเยือน แล้วมองหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ด้วยกันเช่น

กลุ่มครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการได้เรียนรู้สัมผัสรสชาติของอาหารในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาหารประจำถิ่นจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากท้องถิ่นของตนเอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ ชุมชนบ้านวังส้มซ่า ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อนำเสนอความโดดเด่นและความเป็นมาของชุมชนบ้านวังส้มซ่า ผ่านสำรับอาหารชุมชน และนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จะได้รู้จักชุมชนบ้านวังส้มซ่าในทุกบริบท