แม่สอด นำวัสดุที่หาได้ในชุมชน ทำกระทงจำหน่าย นำรายได้พัฒนาส่วนรวม สนับสนุนชุด รปภ.หมู่บ้าน

167

แม่สอด นำวัสดุที่หาได้ในชุมชน ทำกระทงจำหน่าย นำรายได้พัฒนาส่วนรวม สนับสนุนชุด รปภ.หมู่บ้าน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง  หลายแห่งที่มีการเตรียมการจัดงานคึกคัก เช่นเดียวกับที่บ้านพระธาตุ หมู่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรีและชาวบ้าน ต่างร่วมกันเตรียมจัดงาน ลอยกระทงในหมู่บ้าน  ทั้งนี้ได้มีการจัดหาวัสดุ ที่หาได้ในหมู่บ้าน ทั้งกะลามะพร้าวที่ได้จากครัวเรือน เทียน ที่ได้จากวัด นำมาทำกระทงกะลามะพร้าว เพื่อจำหน่าย นำรายได้ ไปใช้เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน และสนับสุนนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

นายอนุรักษ์  ต๊ะทองคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระธาตุ หมู่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก กล่าวว่า ทางหมู่บ้าน ได้มีการจัดงาน ลอยกระทงเป็นประจำทุกปี  เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษที่มาอย่างยาวนาน ไม่ให้เลือนหายไปนอกจากนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านยังได้ช่วยกันทำกระทงกะลามะพร้าวโดยเน้นการทำจากธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   

โดยได้นำกะลาที่ได้จากครัวเรือนในหมู่บ้าน และเทียนพรรษาที่รับมอบจากวัด มาทำกระทงกะลามะพร้าว    เพื่อจำหน่าย ในราคาย่อมเยา กระทงละ  25 บาท  ซึ่งรายได้ทั้งหมด จากการจำหน่ายกระทง จะนำมาเพื่อใช้ กิจรรมส่วนรวมและการพัฒนาภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังนำไปสนับสนุน การทำงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่จะต้องเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยของราษฏรในหมู่บ้าน ป้องกันปัญหาการโจรกรรมและอาชญากรรม เป็นต้น   

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านมายังหมู่ 9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอดสามารถมาอุดหนุดกระทง เพื่อช่วยกิจกรรมภายในหมู่บ้านต่อไป

ภาพข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น