กองบิน 46  ส่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นาวาอากาศเอก สิระ  บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำกำลังพลทหารจิตอาสา จำนวน ๒๐ คน ร่วมกับพี่น้องประชาชน ตำบลท่านางงาม ทำความสะอาดบริเวณ วัดกรุงกรัก และโรงเรียนบ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางงาม อําเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยจัดเก็บขยะ ที่ติดมากับน้ำ เก็บกวาดพื้นลานวัด และโรงเรียน หลังประสบปัญหาอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูให้สภาพพื้นที่สะอาด และกลับคืนสู่สภาวะปกติ เมื่อวันศุกร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕