1031

พิษณุโลก “จักษ์ พันธ์ชูเพชร”โดดลงเวทีการเมืองปักธงเสื้อสีฟ้า ประกาศก้อง”ทำจริง ทำได้ ไม่โกง”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ร้านอาหารใบไม้ อำเภอเมืชอง จังหวัดพิษณุโลก ในงานเลี้ยงวันเกิดนางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์ ประธานกลุ่มรองเท้าแตะช่วยน้อง โดยมีเพื่อนๆ และ รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจียและนวัตกรรม

ในโอกาสนี้ ดร.จักษ์ กล่าวอวยพรวันเกิดนางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์ และยืนยันว่าจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งหน้าอย่างแน่นอน โดยตัดสินใจจะลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 และมีความเชื่อมั่นในพลังของชาวพิษณุโลก ที่มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาจังหวัดของเรา มองเห็นถึงโอกาสของประเทศที่จะก้าวพ้นไปจากสภาพเดิมๆ ผมจะใช้ความรู้และประสบการณ์ของผมอย่างเต็มความสามารถเพื่อจังหวัดของเรา และประเทศชาติของเราทุกคน

รศ.ดร.จักษ์ กล่าวอีกว่า ทำไมถึงเลือกสวมเสื้อสีฟ้าของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ หนึ่ง เป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมือง ไม่มีเจ้าของที่ชี้นิ้วสั่งการได้จึงเป็นพรรคของทุกคน สอง มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และสาม มีนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยในทุกภาคส่วน โดยมิได้ละเลยกลุ่มอาชีพใด

“การเทิดทูนในสามสถาบันหลัก ผมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเป็นรากฐานของพรรคการเมือง และนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ชาวพิษณุโลกเชื่อมั่นในตัวผม “ทำจริง ทำได้ และไม่โกง” ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ถ้าพิษณุโลกของเรามี ส.ส. ที่ดีมีประสบการณ์ และไม่โกง เราจะได้เห็นพิษณุโลกของเราเป็นเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” รศ.ดร.จักษ์ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ รศ.ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ได้เดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์ และรัฐสภาเพื่อกราบนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายหลัง รศ.ดร.จักษ์ ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง คือที่ปรึกษารัฐมนตรี ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องในโครงการเราจะก้าวไปด้วยกัน ทั้งการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 การมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล การนำสิ่งของและถุงยังชีพมอบกับประชาชน และการจัดรถน้ำปันสุขบริการฟรีในทุกงานทั้งของส่วนราชการ ชุมชน และประชาชน