อำเภอพิชัย จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 . บริเวณศาลาการเปรียญ วัดขวางชัยภูมิ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย และคณะ กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธี ปลงผมนาค หรือ โกนหัวนาค ให้กับ ผู้ที่เข้าทำการบรรพชา อุปสมบท ในกิจกรรมในครั้งนี้


หลังจากทำพิธี ปลงผมนาค ได้มีพิธีเทศน์สอนนาค ตาม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จากการเปิดเผยของนายอำเภอพิชัย กล่าวว่า ในส่วนของ อำเภอพิชัยมีผู้ ที่สนใจ เข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท จำนวน 13 รูป โดย ในเวลา 13:30 น ได้ทำพิธี บรรพชาอุปสมบท ณอุโบสถ วัดขวางชัยภูมิ ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน