รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการเสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2567 หน่วยทหารจังหวัดลำปาง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามการเสนอความต้องการงบประมาณ ประจำปี 2567 ของหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยมี พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ชี้แจงการเสนอของบประมาณ พร้อมนำคณะลงพืนที่ตรวจสอบความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2567

สำหรับการเสนอความต้องการงบประมาณของหน่วยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงบงาน ทั้งกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน งบประมาณกลุ่มงบงานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร และงบประมาณกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร และการที่ดิน (จัดหาวัสดุ โดยใช้แรงทหารช่างในพื้นที่ดำเนินการ)

เพื่อเป็นการให้หน่วยทหารในพื้นที่เสนอความต้องการซ่อมแซมอาคารที่ชำรุด ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เเละเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลของกองทัพบก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ค่ายสุรศักดิ์ นตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง