เชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ขอ “งดปล่อยโคมลอย” รอบสนามบิน หวั่นอันตรายเครื่องบินขึ้นลง

วันที่ 2 พ.ย.2565 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมผู้บริหารฯ ได้ขอความร่วมมือ “งดการปล่อยโคมลอย” เขตรอบสนามบิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งหมด ทั้งโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุตะไล ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน และการมองเห็นของนักบิน ส่วนนอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ผู้ที่จะปล่อยโคม หรือการจัดกิจกรรม ต้องสอบถาม หรือทำการขออนุญาตกับนายอำเภอท้องที่นั้นๆ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทาง นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอันตรายจากโคมลอย โคมควันและโคมไฟในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นพระภิกษุ เจ้าอาวาส ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 200 รูป โดยได้มีการเสวนาถึงเรื่อง “อันตรายจากโคมลอย โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางประกาศจังหวัดเชียงราย

อีกทั้ง สามารถชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบข้างสนามบินได้เข้าใจถึงอันตรายที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก กล่าวว่า ถึงแม้ว่าภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จะไม่มีสถิติเรื่องโคมลอย เข้ามาตกในรันเวย์สนามบินก็ตามช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ต้องมีการป้องกัน และรณงค์ไว้ก่อน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จะสร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ได้ และผู้ที่ปล่อยโคมลอย หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามาเขตสนามบิน จะมีความผิดตามกฏหมาย

สำหรับพื้นที่ห้ามปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ประกอบด้วย อำเภอเมือง ประกอบด้วยตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย และตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประกอบด้วย ตำบลดงมหาวัน และตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงชัย ประกอบด้วย ตำบลเวียงชัย และ ตำบลเวียงเหนือ.