ผบ.กองบิน 46 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2

ทั้งนี้ นาวาอากาศโท อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 พร้อมทั้งข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 และโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 46 ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และจุดคัดกรอง เพื่อรองรับการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกองทัพอากาศ อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองของทหารกองประจำการ ว่ากองทัพอากาศ จะดูแลบุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว