พะเยา กรมทหารราบที่ 17เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 (คลิป)

113

พะเยา กรมทหารราบที่ 17เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และ คณะนายทหาร กรมทหารราบที่ 17 ตรวจเยี่ยมการดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 ของ กรมทหารราบที่ 17 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยญาติทหารใหม่ เพื่อคลายความกังวลที่บุตรหลานต้องเข้ามารับราชการทหาร อีกทั้งได้เชิญญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงนอนทหาร และสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 17

พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองอละญาติอบอุ่นใจว่าน้องๆ ทหารทุกคนจะได้รับการฝึกตามมาตรการการดูแลของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด และจะดูแลทหารใหม่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย การฝึกศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ตั้งใจไว้หลังปลดประจำการต่อไป