อุตรดิตถ์ “แม็คโคร”เดินหน้าขยายสาขา เพิ่มความเข้มข้นในทุกมิติ

วันที่ 1 พย.2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดห้างแม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์ ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมี พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และ พ.อ.(พิเศษ)เทพฤทธิ์ เรือนคำ เสนาธิการ มทบ.35 นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธี

โดยมีนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครและ นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)/คณะผู้บริหาร และผู้จัดการทั่วไป สาขาอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อม หอการค้าอุตรดิตถ์/ภาครัฐ/ภาคเอกชน /ประชาชน ร่วมงาน และยังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 15 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนอีกด้วย

แม็คโคร เดินหน้าขยายสาขา เพิ่มความเข้มข้นในทุกมิติเคียงข้างชุมชน ล่าสุดกับ “อุตรดิตถ์โมเดล” พร้อมการเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มุ่งขยายการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการรวมพลังกับสถาบันการศึกษา รับนักศึกษาฝึกงาน เปิดโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น และก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร เติมเต็มมาตรฐานด้านความปลอดภัยสินค้า ให้พร้อมจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร เปิดเผยว่า การเปิดแม็คโครสาขา อุตรดิตถ์ นับเป็นการเปิดสาขาใหม่ ที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร โดยโครงการอุตรดิตถ์โมเดล เกิดขึ้นจากการที่แม็คโคร ร่วมมือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นให้มี โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเติบโตและแข่งขันได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ ประสบปัญหาไม่มีโรงแพ็คสินค้าของตนเอง จึงต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบและคัดบรรจุในพื้นที่อื่น ทำให้ต้นทุนเพิ่ม หรือเสียโอกาสในการขาย สร้างผลกระทบกับรายได้และวิถีชีวิตของเกษตรกร แม็คโครเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของสินค้าเกษตรท้องถิ่น

จึงมีนโยบายสนับสนุนในทุกพื้นที่ พร้อมเดินหน้าโครงการ “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย” เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตที่ยั่งยืน สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัดออแกนิกส์ หน่อไม้ไผ่บง สับปะรดห้วยมุ่น และลองกอง ที่ส่งเข้าแม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์และใกล้เคียง

ทั้งนี้ การเปิดแม็คโคร อุตรดิตถ์ เป็นสาขาที่ 148 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสาขาดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ขาย 5,000 ตารางเมตร พร้อมสินค้าคุณภาพมากกว่า 10,000 รายการ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่หน้าสาขาให้เอสเอ็มอีผู้ผลิตสินค้า โอท็อป ผู้ผลิตสินค้าชุมชนรายย่อยในจังหวัด มาจำหน่ายสินค้าในช่วงการเปิดสาขาด้วย ไม่เพียงเท่านั้น แม็คโคร ยังเดินหน้าพัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้มีทักษะและความมั่นคงในอาชีพ โดยเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ผ่านการทดลองปฏิบัติงานจริงในสาขา สร้างโอกาสและรายได้ให้เยาวชนที่สนใจในสายงานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก นอกจากนี้ ในการเปิดสาขาของแม็คโครยังมีเป้าหมายสำคัญคือการจ้างงานท้องถิ่น โดยการเปิดแม็คโครสาขาอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ได้รับพนักงาน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มากถึง 75%

“เรามุ่งหวังที่จะให้การขยายสาขาของแม็คโคร สร้างการเติบโตให้ท้องถิ่นไปพร้อมกัน ผ่านการทำงานร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับพันธกิจของเรา ในการเป็นคู่คิดธุรกิจ และเคียงข้างสังคมไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ”

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน