พะเยา ทหาร ร.17 ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาไทย (คลิป)

121

พะเยา ทหาร ร.17ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาไทย

วันที่ 1 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงาว่ากรมทหารราบที่ 17 ลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่อนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาไทยและปลูกต้นสะเดาบริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (กรมทหารราบที่ 17) ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้กำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้วิถีของบรรพบุรุษไทย นั้นคือ ชาวนา ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ, เพื่อให้กำลังพลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้กำลังพลได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปรับประทาน ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย

ชึ่งในครั้งนี้มี พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ สมาคมแม่บ้านทหารบก กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่และปลูกต้นสะเดาการเก็บข้าวเป็นรวง การใช้เคียวเก็บข้าว เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวและให้กำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้วิถีของบรรพบุรุษไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ, เพื่อให้กำลังพลได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้กำลังพลได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปรับประทาน ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายและยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญทำให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคี