ททท.จัดอบรม“เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ต้อนรับช่วงไฮซีซั่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมอบรมฯ

โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้การต้อนรับ พร้อม ถ่ายทอดสดในรูปแบบ Live Streaming ไปยังพื้นที่จัดกิจกรรมในอีก 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เทียว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ส่วนวาฟ รับ ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โลกและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ควบคู่ไปกับยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High value and sustainability) ททท. จึงได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS นี้ ททท. มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทน (Phere. โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และอัปเดตทวน ท่องเที่ยวญ NEXT NORMAL พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กชอป Up-Skill ทักษะการตลาดดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อยกระดับบุคลากรการ ท่องเที่ยวไทยให้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาท และความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแล นักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนความพร้อมสูงสุด ในการเป็นเจ้าบ้านที่ NEW CHAPTERS สู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอน เวนชั่น จังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม อัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เ หน้าหน่วยงานรัฐกับการใช้บริการ นักท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 2,500 คน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเตรียมความพร้อมต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมนำไปสู่ การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ททท. ยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศ ตอกย้ำแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Armeere ยิ่งกว่าเดิม” อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS 2021 กิจกรรม AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2022 กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2555 กิจกรรมประดับ ไฟ “Vivid Chao Phraya” เพื่อต้อนรับคณะผู้นำ APEC กิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2023 กิจกรรมภายใต้ โครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อเร่งพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ภายในปี 2546 ให้กลับมา ฟื้นตัวร้อยละ 80 รองปี 2542 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้าง ประสบการณ์ทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืน” สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ. 2566 – 2570

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า บาทในการพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ในช่วง 2 ปีที่ เราได้ประสบกับปัญหาเรื่องของ covid 19 ทำให้ในปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะฟื้นขึ้นมาทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยและความสำคัญ ถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะฟื้นขึ้นมาในการที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชน การจัดโครงการที่เรียกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าบ้านที่ดีซึ่งก็จะทั่วประเทศในทุกภูมิภาค ในส่วนจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเรามีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 500 ท่านจาก 17จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงที่จะมาถ่ายทอดเนื้อเรื่องของเทคนิคการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงแนวโน้มหรือว่าเทรนการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในลำดับต่อไปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่าเรียก Next Normal จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านมุมต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

“เราพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเข้าสู่ช่วง High Season อย่างเต็มตัวแล้ว  ช่วงนี้อากาศโดยทั่วไปก็หนาวเย็นลง ที่จังหวัดเชียงรายเรามีข้อได้เปรียบในแง่ของความสวยงามและการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติเรา มีดอย มีภู มีอากาศที่หนาวเย็น มีศิลปะวัฒนธรรมมีการต้อนรับที่ดีจากผู้ประกอบการแล้วก็จากประชาชนชาวเชียงรายเพราะฉะนั้นในช่วง High Season ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะได้มีโอกาสนำเทคนิครูปแบบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเหนือทั้ง 500 ท่านในวันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ และถ่ายทอดแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคเหนือของเราในช่วงไฮซีซั่นตลอดทั้งปี 2566 เป็นปีที่ท่องเที่ยววิถีไทย ” ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าว