กองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/65 อบอุ่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ บริเวณอาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่เข้ามารายงานตัวเข้ารับราชการทหารใหม่ผลัดที่ 2/2565

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทางทหาร และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด ในการรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/2565 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

โดยมีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก มียอดที่จะต้องเข้ารับรายงานตัวทั้งหมด 995 คน แบ่งเป็น 12 หน่วยฝึก 40 หน่วยบรรจุในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดชุดแพทย์มาทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ covid-19 ให้กับทหารใหม่ทุกนาย โดยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid หรือ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากพบว่าทหารใหม่คนใดมีประวัติความเสี่ยงสูงจะแยกออกไปสังเกตอาการ ก่อนนำกลับเข้าสู่กองประจำการ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ว่ามีการดูแลป้องกันโรคอย่างเต็มที่

จากนั้นได้พาทหารใหม่เข้าหน่วยที่สังกัด ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่นันทนาการ ระบบการรักษาพยายาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหารใหม่ การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการรับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารประจำการอย่างครบถ้วน