พิษณุโลก ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจถนน คสล.เลียบคลอง อบต.บ้านกร่าง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกรณีได้รับแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์

1)โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง สายเตาอิฐไปถนนเส้นคลองชลประทาน C – 14 ถึง C – 13 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2) งบประมาณ : 489,000 บาท

3) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

4) เจ้าของโครงการ อบต.บ้านกร่าง

5)ลักษณะทางกายภาพ : กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 015 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.

6.)สรุปการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น : พบว่าลักษณะทางกายภาพ ( ความกว้าง ความยาว และความหนา เป็นไปตามแบบที่กำหนด) รับน้ำหนักได้ 21 ตัน ผิวทางจราจรหลุดร่อนทั้ง 2 ฝั่งถนน และพบรอยแตกร้าวเป็นบางบริเวณ

จากการสอบถามพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุการหลุดร่อนอาจจะเกิดจากความถี่ในการใช้ถนน ประกอบกับรถบรรทุก และรถของเกษตรน้ำหนักเกินมาตรฐาน ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรับประกันสัญญา

เบื้องต้นผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมผิวถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ว่าจ้างจะรายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมเมื่อแล้วเสร็จให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบต่อไป