จังหวัดตาก วัน”เจ้าพ่อพะวอ”นายด่านแม่ละเมา 247 ปี วีรกรรมความกล้าหาญ จุดประทัดนับแสนนัด

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าพ่อพะวอ วีระบุรุษในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปีนี้ก็เช่น ชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ร่วมกันทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนหมายเลข 12 แม่สอด-ตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อพะวอ พร้อมด้วยนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ

ในปีนี้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีทั้งการจัดแสดง รำถวาย ของ พี่น้องชนเผ่า กว่า 100 คน การจุดประทัดแสนนัดเป็นต้น หลังช่วงหลายปีที่ผ่าน ต้องมีการจัดงานแบบจำกัดรูปแบบและจำนวนคน จากสถานการณ์โควิด 19

ทั้งนี้ เจ้าพ่อพะวอ เป็นนักรบชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง วีระชนผู้กล้าในรัชสมัย”สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงแต่งตั้งให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทย ทำหน้าที่ดูแลหาข่าวแจ้งเหตุ เมื่อมีข้าศึกศัตรูรุกล้ำดินแดนไทยจนถึง 31  ตุลาคม  2318 ปีมะแม กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทย เพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจ้าพ่อพะวอนำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญ

ทุกท่านต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนถึงแก่ชีวิต ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพ เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย  ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า ดวงวิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิต เป็นเทพยดารักษาเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดตาก จึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพะวอ ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยปีนี้ ครบรอบ 247 ปี

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น