“จุติ”ช่วยเหลือเต็มที่หนองบัวลำภู จนเข้มแข็ง ดึงเครือข่ายเร่งซ่อมบ้านผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรง

168

“จุติ”ช่วยเหลือเต็มที่หนองบัวลำภู จนเข้มแข็ง ดึงเครือข่ายเร่งซ่อมบ้านผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรง


วันที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์

โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมบ้านของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 ราย มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 3 แห่ง ได้แก่ ตำบลอุทัยสวรรค์ ด่านช้าง และกุดแห่ มอบสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 200 ชุด สนับสนุนโดยไทยพีบีเอส และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 120 คน

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. มาลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจะทำให้พี่น้องชาวอำเภอนากลาง ทั้ง 12 ตำบล ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งเรื่องอาชีพ ผู้สูงอายุ และเด็กที่มีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์เด็กเล็กทุกศูนย์ มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ และจะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 จะเข้ามาช่วยอบรมการป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีผู้บริหารกระทรวง พม. ผลัดเปลี่ยนมาลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทุกเดือนจนกว่าท่านสามารถบอกได้ว่าท่านเข้มแข็งแล้ว

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ยังมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ และประสานการแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่าน ซึ่งทำให้พบว่ามีเด็กชายที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ช่วยประสานข้อมูลและพาเด็กไปทำบัตรฯ จนสำเร็จภายใน 3 วัน ทำให้เห็นได้ว่ามีความตั้งใจในการช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่ เพราะต้องการให้จังหวัดหนองบัวลำภูมีความเข้มแข็ง อีกทั้งตนในนามตัวแทนของรัฐบาล ต้องขอขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ส่งทหารช่างมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ

“กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานขอยืนยันว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะดูแลทุกท่านในทุกมิติ และจะติดตามผลการช่วยเหลือเป็นระยะๆ ทุกเดือน จนกว่าทุกท่านเข้มแข็งและสามารถดูแลตนเองได้ อีกทั้งจะรายงานความคืบหน้าทุกเดือนให้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบด้วย”นายจุติ กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในโอกาสนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ และผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ผูกข้อมือ เพื่อนบ้านเพื่อนใจ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และปล่อยคาราวาน “ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมบ้าน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย สำหรับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสนับสนุนโดยกองทัพภาคที่ 2 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ได้เดินทางไปลงพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์และกุดแห่ อำเภอนากลาง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมติดตามการซ่อมแซมบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และได้มอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งตนได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพหลักสูตรอาหารจานเดียวเมนูข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ อาหารว่างขนมวาฟเฟิ้ลและโดนัทจิ๋วสูตรพิเศษเฉพาะรัตนาภา จำนวน 30 คน และมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพทำขนมให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับบุตร นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดกิจกรรม Road Show อาชีพ อาทิ บริการตัดผมชาย ซอยผม จัดแต่งทรงผมและเสริมสวยสตรี นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ ห้องเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว สันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า และการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพผ้าทอมือโบราณ เป็นต้น