เปิดสวนสาธารณะเชียงแสน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะเชียงแสน ร่วมกับทหาร – ตำรวจ -จิตอาสา ให้กับชุมชน ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยได้ร่วมกันปล่อยปลา จำนวน 100,000 ตัว พร้อมกับปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 96 ต้น ณ บริเวณหนองแกลบ บ้านดอยจัน หมู่1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน