รพ.แม่สอด  จัดวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ส่งเสริมประชาชนใช้สมุนไพรไทย

วันที่ 29 ต.ค.2565 ที่โรงพยาบาลแม่สอด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายแพทย์สมยศ  กรินทราทันต์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วย นางพนัชกร สาเป็ง หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และประชาชนผู้รับบริการ ภายในโรงพยาบาลแม่สอด ร่วม กิจกรรม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลแม่สอด

เนื่องในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลันเกล้ารัซกาลที่ 3   โรงพยาบาลแม่สอด ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดนิทรรศการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลันเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย   ให้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

นายแพทย์สมยศ  กรินทราทันต์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  กล่าวว่า การแพทย์แผนไทย ถือว่ามีมานาน  สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง   ถึงประสิทธิภาพ ของการใช้ยาสมุนไพร  ซึ่งไม่จำเป็นว่าสมุนไพรจะต้องมาซื้อตามร้านค้า  ซึ่งสามารถใช้สมุนไพร ที่มีอยู่รอบตัวและตามบ้าน ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมในวันนี้ จะทำให้หลายคนมีความรู้ในเรื่องสมุนไพรและการใช้ที่ถูกต้อง  นำธรรมชาติมาใช้ในการรักษาดูแลตนเองได้

สำหรับโรงพยาบาลแม่สอด  มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้รักษาผู้ป่วย อย่างเต็มรูปแบบ  โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ทีต้องการรักษา ซึ่งมีการการรักษาบำบัด ทั้งการนวดประคบ  และการใช้ยาสมุนไพร เช่น  ฟ้าทะลายโจร มะขามแขก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ป่วยบางส่วนมองว่า ได้ผลและ ไม่มีผลข้างเคียง