พะเยา หมอกลงจัด ในพื้นที่จังหวัด

วันที่ 29 ต.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอกเริ่รมลงจัดในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยบริเวณถนนอุบาลี ที่ได้มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นนานนับหลายชั่วโมง ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยมีระยะทางการมองเห็นเพียง 20 เมตร รถที่สัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ขณะที่อุณหภูมิลดลงโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียสในเช้าวันนี้และเกิดไอน้ำขึ้นบนผิวน้ำ

สำหรับรถที่เดินทางสัญจรไปมาในเส้นทางถนนสายอุบาลี ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการขับขี่ หลังเกิดหมอกลงจัดในช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียง 20 เมตร โดยหมอกได้เข้าปกคลุมอย่างหนาแน่น เป็นระยะเวลานานนับหลายชั่วโมง ซึ่งหมอกได้ปลุกคุมทั่วบริเวณพื้นที่ทำให้บรรยากาศการเดินทางของผู้คนเริ่มที่จะทยอยแวะบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่เริ่มเย็นลง โดยในพื้นที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส