พะเยา ธรรมมาสน์ประดับดีบุกโบราณอายุกว่า 500 ปี เตรียมนั่งเทศก์ธรรมพระเวสสันดร ประเพณียี่เป็ง

วันที่ 27 ต.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปัญญารัตนะพิลาส เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ หมู่ 17ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จ.พะเยา ได้รักษาธรรมมาสน์ไม้สักโบราณที่พระสงฆ์ใช้ในการนั่งเทศก์ธรรม ในงานประเพณียี่เป็งเดือน12 หรือวันลอยกระทง ธรรมาสน์ โบราณ สร้างด้วยไม้สัก ประดับตบแต่งแกะสลักด้วยมือประดับด้วย มุก กระจกสี และแผ่นดีบุกโบราณ ที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงาม ล้ำค่าและเป็นธรรมมาสน์โบราณ ที่มีความวิจิตรสวยงามตามแบบฉบับล้านนา ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในล้านนาสลักลายประดับด้วยดีบุกหรือตะกั่ว รอบ ๆๆ มียอดปราสาท จนถึงฐานสูง 9เมตรกว้าง2เมตร รูป 8 เหลี่ยม เป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปบัวหงาย ตั้งแต่ฐานจนถึงยอดฉัตรเป็นชั้นลดหลั่นอย่างสวยงาม

บนตัวธรรมาสน์รวม ทั้งส่วนบันไดนาคไม้ และฐานเสา แกะสลักรูปสิงห์รองรับทั้ง8เสา อย่างสวยงาม อายุกว่า 500 ปี และเป็นธรรมาสน์ไม้สักที่สมบูรณ์ประดับด้วยตะกั่วหนึ่งเดียวของจังหวัด

พระครูปัญญารัตนะพิลาส เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จ.พะเยา พา ผู้สื่อข่าวเข้าชมธรรมมาสน์ โบราณที่ตั้งอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็นธรรมมาสน์โบราณ อายุกว่า 500  ปี ที่ยังมีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์แบบ ส่วนของธรรมาสน์โบราณ ซึ่งจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน 4 ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยส่วนตัวฉัตร และยอดฉัตร ตัวธรรมมาสน์ จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมและส่วนฐานของธรรมมาสน์ มีความสวยงามมีลวดลายวิจิตรบรรจง และยังมีความแข็งแรงและยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

โดยชิ้นส่วนต่างขององค์ประกอบธรรมมาสน์ ยังคงอยู่เกือบครบและไม่มีหลุดเสียหาย โดยสมัยก่อนใช้วิธีการประกอบส่วนต่างๆโดยใช้ไม้ทั้งหมด ประกอบเชื่อมต่อเข้ากันอย่างลงตัว และมีความแข็งแรงมาก นอกจากนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์คือลายกระแสจีนและใช้แก้วโบราณหรือแก้วอังวะซึ่งมีความพิเศษกว่าแก้วปัจจุบันคือสามารถดัดรูปทรงเข้าเป็นรูปดอกบัวรูปหัวใจคนอื่นๆได้หมด และใช้ตะกั่วในการประกอบลวดลายเชื่อมในส่วนประกอบต่างๆของตัวธรรมมาสน์  โบราณดังกล่าวถือว่ามีความเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากไม่มีการชำรุดแต่อย่างใด และเครื่องลายต่างๆยังอยู่ครบ และสภาพสมบูรณ์ ที่ทางวัดได้เก็บไว้ มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

สำหรับธรรมมาสน์นี้เป็นที่สำหรับให้พระสงฆ์นั่งเทศน์มหาชาติ หรือพระเวสสันดรชาดก ในงานบุญยี่เป็งเดือน12 หรือเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้งตามประเพณีฮีตฮอยของชาวเหนือ การเทศน์นี้จะมีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ชาวเหนือจะมีความเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติจะได้อานิสงค์สูง หากฟังครบทั้ง 13 กัณฑ์จบภายในวันเดียวจะทำให้ผู้นั้นได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพพานสมบัติ หากปรารถนาที่จะพบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยก็จะได้พบสมความปรารถนา