ทหารพราน 35 จัดชุดหมอเดินเท้า ตรวจสุขภาพชาวปกาเกอะญอ มอบผ้าห่มบ้านเลอตอ

122

ทหารพราน 35 จัดชุดหมอเดินเท้า ตรวจสุขภาพชาวปกาเกอะญอ มอบผ้าห่มบ้านเลอตอ


วันที่ 26 ต.ค.65 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มให้กับครอบครัวกำลังพลในหน่วย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่ภูมิลำเนาสูงเชิงเขา ครอบครัวคนพิการ พร้อมกับราษฎรพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านโครงการหลวงเลอตอ พร้อมจัดชุดหมอเดินเท้าให้ความรู้ประชาชน

เนื่องจากสภาพอากาศปัจจุบันในพื้นที่ภูเขาสูงกำลังย่างเข้าสู่หน้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องปรับตัว พร้อมกับได้นำความรู้การดูแลตัวเองที่กำลังพลของหน่วยได้ไปมอบให้ไว้เป็นความรู้ สำหรับดูแลตัวเองในเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหันอีกด้วย สำหรับหมู่บ้านราษฎร์บริเวณโดยรอบโครงการหลวงเลอตอ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน อดีตนั่นดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น

รวมทั้งเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ แต่ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำพระราชดำรินำ โครงการหลวงเลอตอ เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแนวคิดและสอนการใช้ชีวิต ปลูกพืชพืชเศรษฐกิจไว้เลี้ยงตนและครอบครัวแทนการปลูกพืชเสพติดแล้วนั้น จึงทำให้ชีวิตชาวบ้านราษฎรบริเวณแถวนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมสนับสนุนหน่วยงานของทางราชการให้เป็นคุณประโยชน์ของแผ่นดิน