พบพระ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบระ จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายคนธรรพ์ พรถวิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2565

ซึ่งประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาผ่าม้ง เป็นพิธีการที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษ ผีบ้าน ผีเรือน ก่อนที่เจ้าบ้านจะกินข้าวที่ทำได้ในปีนั้น ต้องทำพิธีกินข้าวใหม่ โดยเส้นไหว้บรรพบุรุษ เทวดา ผีบ้าน ผีเรือน ซึ่งเป็นไปประเพณีของชนเผ่าที่มีมาแต่ช้านาน

ในการกินข้าวใหม่นั้น จะมีอาหารหลักดังนี้ คือ 1. ข้าวใหม่ 2. ต้มพันปี (ต้มหมูใส่ผัก) 3. ต้มสมุนไพร(ต้มไก่ใส่สมุนไพร) 4. น้ำข้าวจากข้าวใหม่
5. น้ำพริกมัง เป็นต้น โดยแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีกินข้าวใหม่ จะดูกระดุกไก่ ที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้
เพื่อเป็นการทำนายในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในปีต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัด”โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ ประจำปี 2565″ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัด นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีกินข้าวใหม่ การสาธิตการทำข้าวใหม่ สาธิตในการต้มไก่สมุนไพร สาธิตการต้มพันปี สาธิตการตำน้ำพริกมัง รวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ของประเพณีกินข้าวใหม่ เป็นต้น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชนเผ่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่ามังที่ควรได้รับการสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ต่อไป