กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน เมืองพิษณุโลก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน ณ เวทีกลางบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ตามที่สำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศ และราชาอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน และได้เชิญชวนให้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็น ราชสักการะ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562


กองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/61 พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, จัดรถครัวสนาม พร้อมกำลังพลประกอบอาหารมื้อกลางวัน, จัดรถผลิตน้ำดื่ม, จัดรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกขยะ พร้อมเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์ และสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้บริการ