กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน

136

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา 2 ฝั่ง 3 สะพาน บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ ศาลจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สมาคม ชมรม พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ

โดยร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำน่าน โดยแบ่งเป็น 4 โซนได้แก่ โซน A ระยะทาง 2.15 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปจนถึงสะพานนเรศวร โซน B ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สะพานนเรศวรไปจนถึงสะพานเอกาทศรถ โซน C ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สะพานเอกาทศรถไปจนถึงสะพานพระสุพรรณกัลยา โซน D ระยะทาง  2 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สะพานพระสุพรรณกัลยาฝั่งตะวันออกไปจนถึงสะพานเอกาทศรถ​ รวมระยะทางกว่า​ 7.65 กิโลเมตร​ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.

ทั้งนี้ พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คุณเปรมฤดี​ ชามพูนท​ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก​ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่านเต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี มีรอยยิ้ม สมกับคำกล่าวที่ว่า พิษณุโลก เมืองน่าอยู่