อุตุฯ เตือน 21-30 ต.ค.เมืองเหนือหนาว

ปรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ระหว่าง 21-30 ต.ค. 65 มวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่มีกำลังอ่อนลงบ้าง วันนี้ 21/10/65 ทำให้ไทยตอนบน ลมอ่อนลงและมีหมอกในช่วงเช้า อากาศเย็น ปลายฝนต้นหนาวต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนทะเลอันดามันมีหย่อมความกด
อากาศต่ำกำลังแรงปกคลุม และ
ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นมาพาดผ่าน
ภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝน
ตกต่อเนื่องและตกหนักเบางแห่ง
ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า