478

พิษณุโลก ฝ่ายปกครอง-ตำรวจ จับบ่อนไฮโลว์พื้นที่อำเภอวังทอง วิ่งหนีกระเจิง เหลือเพียง 2 ราย


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดยนายธนัตย์ จันทร์คุ้ม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังทอง ,นายวินัย แจ่มสว่าง ปลัดอำเภอวังทอง พร้อมกำลังสมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด นำโดยร.ต.อ.กำพล จันทร์ฉาย รอง.สวป. สภ.วังทอง,ร.ต.ท.สุเทพ เอี่ยมสำอางค์ รอง.สว(ป.)สภ.วังทอง ชุด ปส. สภ. วังทอง


โดยร่วมกันจับกุม พ.ร.บ.การพนัน
ผู้ต้องหา 2 ราย ชาย 1 คน และหญิง 1 คน ในพื้นที่หมู่ที่ 16 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง ตั้งข้อหา “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนัน(ไฮโลว์)พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต” จึงนำส่ง สภ.วังทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับบ่อนการพนันไฮโลว์ดังกล่าว ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ไปถึง ได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าป่ามะม่วง นับ 10 คน จับได้เพียงผู้หญิงคนหนึ่งและเจ้าของบ้านเท่านั้น ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากผู้นำท้องที่ว่า มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ลักลอบเล่นในพื้นที่ตำบลวังพิกุล และย้ายไปเล่นในพื้นที่ตำบลพันชาลี

ข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ พล 0718.3/11919 เรื่อง การลักลอบเล่นการพนันและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน

โดยมีข้อความสำคัญ ดังนี้ ด้วยปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุการณ์ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันและการลักลอบเล่นการพนัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที อำเภอวังทอง พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก จึงขอกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านฯ เข้มงวดกวดขันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ อนึ่ง หากมีหน่วยงานของทางราชการเข้าไปดำเนินการจับกุมในพื้นที่ จะถือว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่