พะเยา อุโบสถพระสามพี่น้อง อายุ 900 ปี หลังเดียวหันหน้าทิศใต้

วันที่ 20 ต.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โบราณสถานเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา มีอุโบสถพระสามพี่น้องที่มีอายุ 900 ปีและเป็นหลังเดียวที่หันหน้าทางใต้ชึ่งปกติแุโบสถจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จึงเป็นอุโบสถหนึ่งเดียวที่หันหน้าทางทิศใต้ และมีพระพุทธรูปหินทรายสิงห์ 1ปางสมาธิ 3พี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ชึ่งเป็นที่เล่าขานกันมาว่าพระพุทธรูปองค์ที่สาม องค์น้องจะดูแลองค์พี่ทั้งสององค์ โดยเวลาที่เราเดินไปด้านใหนพระพุทธรูปองค์ที่สามองค์น้องจะชายตาแลมองตลอดเวลา

นายตา ไข่ทา อายุ 70 ปี เล่าว่า สำหรับประวัติความเป็นมาเดิมที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ชื่อวัดศรีปิงเมือง และมีการค้นพบพระพุทธรูปสามพี่น้องจึงสร้างอุโบสถขึ้นมาเรียกอุโบสถสามพี่น้องและเป็นอุโบสถหนึ่งเดียวที่หันหน้าทางทิศใต้ สำหรับการค้นพบวัดศรีปิงเมืองและอุโบสถหลังนี้ ซึ่งสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นป่า ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ เป็นแหล่งที่อยู่และหากินของหมูป่า ต่อมามีผู้พบพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงองค์กันบนอุโบสถหลังนี้ จึงเรียกกันว่า”เนินพระเจ้าผกหมู”

ชาวบ้านจึงช่วยกันบูรณะ ขึ้นเป็นศูนย์กลางศาสนาของชาวเวียงลอ ซึ่งตั้งชื่อตามพระพุทธรูปที่พบว่า”อุโบสถพระสามพี่น้อง” มีพระพุทธรูปหินทรายสิงห์ 1ปางสมาธิ 3 พี่น้องที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ชึ่งเป็นที่เล่าขานกันมาว่าพระพุทธรูปองค์ที่สาม องค์น้องจะดูแลองค์พี่ทั้งสององค์ โดยเวลาที่เราเดินไปด้านใหนพระพุทธรูปองค์ที่สามองต์น้องจะชายตาแลมองตลอดเวลา และรอบอุโบสถจะนำพระพุทธรูปหินทรายที่ค้นพบเจอนำประดิษฐานรอบอุโบสถเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาชมและสักการะ