106

แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือข้อราชการ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลตรีณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พลตำรวจตรีพิชญา บุญขจร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566 ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 โดยมี พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ให้การต้อนรับ