แผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ ศูนย์กลางที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่(18.79°N,99.11°E) ขนาด 4.1 ลึก 2 กม. วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 04:36 น.

ที่มา : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
https://earthquake.tmd.go.th/inside-info.html?earthquake=10229