คณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 9 วัดบึงกระดาน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย เจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นางพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท

คณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงกำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีถวายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  สำหรับการบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562