ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินหน้าตรวจสารพันธุกรรม แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สถานะกลุ่มชาติพันธุ์

76

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินหน้าตรวจสารพันธุกรรม แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สถานะกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดย พญ.ปรียาพรรณ เพชรปราณี หัวหน้ากลุ่มนิติเวช คลีนิกกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และ พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) โดยทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 137 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สถานะตามนโยบาลของภาครัฐให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ /รายงาน