แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังนเรศวร

73

แม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังนเรศวร

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566 พร้อมทั้ง มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังที่ปฏิบัติงงงราบที่ 14 ให้การต้อนรับ


จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปกองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 3503 บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และกองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 3508 บ้านท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2566

สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกัน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตาก ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป