รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางระกำ

144

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางระกำ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ประสบอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น ทั้งนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ดำเนินการตรวจรักษาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย


สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เสียหายจํานวน 6 ตําบล 26 หมู่บ้าน 1,072 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 1,551 ไร่ โดยทางโครงการชลประทานพิษณุโลกได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการจราจรทางน้ำ ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำในปัจจุบัน และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลการทบกับราษฎรให้น้อยที่สุด

โดยเฉพาะพื้นที่บางระกำโมเดล ที่ระดับน้ำเข้าพื้นที่เต็มทุ่งหมดแล้ว 440 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเยอะกว่าเป้าหมายในปีนี้ที่คาดว่าจะมีน้ำในทุ่งบางระกำ แค่ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ชาวบ้านยังต้องอยู่กับน้ำท่วมอีกกว่า 2 เดือน