พะเยา ฮือฮา!ต้นเรืองโบราณอายุ507ปี โคนรากคล้ายหัวช้าง 1เดียวของจังหวัด

155

พะเยา ฮือฮา!ต้นเรืองโบราณอายุ507ปี โคนรากคล้ายหัวช้าง 1เดียวของจังหวัด

วันที่ 17 ต.ค 65 พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีต้นเรื่องขนาดใหญ่โบราณอายุ507ปี ขนาดลำต้น30คนโอบ และเป็นต้นเรืองต้นเดียวของจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุกว่า507ปี ชาวบ้านในชุมชนบ้านตุ่นได้ร่วมแรงแรงร่วมใจกันทำการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลและของจังหวัด

สำหรับต้นเรืองสูงประมาณ30เมตรขนาดโคนลำต้น30คนโอบ และพบว่าบริเวณโคนต้นมีรูปร่างลักษณะแปลกบางคนเห็นคล้ายหัวสัตว์เช่นหัวช้างมีหูมีตามีงวง และรูปแบบแปลกๆกระจายรอบโคนต้น อย่างสวยงาม และมีฝูงผึ้งหลวงพากันมาทำรังไปทั่วบนต้นเรืองด้วย จนไปที่สนใจของผู้พบเห็น

นาง ปิยภรณ์ เวลฟอร์ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ชุมชนบ้านตุ่นได้มีต้นเรืยงหรือต้นผึ้งขนาดใหญ่มีอายุกว่า 507 ปีซึ่งเป็นต้นเรื่องที่อายุ ซึ่งจะได้มีการปรับพื้นที่พัฒนาในสถานที่ต้มเรือนหินตนอยู่ไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลตุ่นต่อไป