แม่ทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ท้พภาคที่ 3 และคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในปี 2565 และแผนการปฏิบัติงานในปี 2566 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร โดยมี พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทางไปศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อหารือข้อราชการ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรีณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันเอกสาธิต ไวยานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ฝ่ายทหาร นายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการแบ่งพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ชั้นนอกหรือพื้นที่ตามแนวชายแดน , พื้นที่ชั้นรอง และพื้นที่ชั้นใน ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

นอกจากปัญหาด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้ว หน่วยงานความมั่นคงยังได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ที่มีการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ด้วย

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตาก ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป