รมว.พม.ลงพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรง อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง รับฟังปัญหาจะนำเข้าที่ประชุม ครม.

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงพื้นที่เกิดเหตุความรุนแรงสะเทือนขวัญที่ อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู พร้อมร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการป้องกันแก้ไขปัญหา รับฟังการขอรับการเยียวยาช่วยเหลือของคนในพื้นที่ และผู้สูญเสีย พร้อมจะนำข้อมูลไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยียวยา ฟื้นฟู สภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลหาแนวทางการฟื้นฟูและช่วยเหลือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อย่างเร่งด่วน พร้อมให้หาช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยา เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เหมือนตำรวจและทหารให้ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่ ควรให้โอกาสบุตรหลาน หรือทายาทได้มีโอกาสรับราชการ