พะเยา อากาศร้อนอบอ้าว หมอกควันพิษยังเกินค่า มาตรฐาน ปกคลุมไปทั่ว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าวท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษ และยังเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ออกจากที่โล่งต้องใส่แว่นตาและสวมหน้ากากอนามัย

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าก็ยังเกิดขึ้นกระจายไปทั่ว เนื่องจาก พ้น 60 วันอันตราย ห้ามเผา ทำให้ในผืนป่าแต่ละพื้นที่ยังคงเกิดไฟไหม้กระจายไปทั่ว จึงสร้างปัญหา ค่ามลพิษทางอากาศ เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และองค์กรส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันหามาตรการดูแลและป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่า ขึ้น แต่ไฟป่าก็ยังไม่สามารถ วอดดับลงได้ แต่ก็ยังดีกว่า ช่วงที่ผ่านมา ที่เกิดไฟป่า หรือจุด Hotspot ขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน ก็ได้ลดลง เป็นจำนวนมากด้วย