ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบ“ไม้เท้าสู่ย่างก้าว ที่มั่นคง” ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

92

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบ“ไม้เท้าสู่ย่างก้าว ที่มั่นคง” ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมอบไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้สูงอายุ จาก อ. เมือง ที่สามารถเดินทางมาร่วมรับไม้เท้าด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 5 ราย มาร่วมรับไม่เท้า เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 อัน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ คุณจริฎาวิวัฒนะ และครอบครัวผู้มีจิตศรัทธา ที่มีจิตเมตตา มอบไม้เท้า ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบว่า กว่าจะไปหาซื้อไม้เท้าให้มีขนาดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการแต่ละราย ต้องมีการสำรวจความต้องการพร้อมระบุส่วนสูง เพื่อไปคำนวณให้ได้ไม้เท้าที่มีขนาดที่พอดี กับแต่ละคน และต้องไปตระเวนหาซื้อจากร้านค้าและรวบรวมส่งมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ค่าขนส่งราคาค่อนข้างสูงกว่าจังหวัดอื่น แสดงถึงความตั้งใจของผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงต้องขอขอบคุณแทนคนแม่ฮ่องสอน ในสิ่งที่ท่านได้มอบไม้เท้าให้ในครั้งนี้

นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการบริจาคโดย คุณจิรฎา วิวัฒนะ และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 216 อัน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ เป็นสะพานบุญ ..ได้ประสานงานร่วมกับนายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่องในการนำไม้เท้าส่งมอบให้กับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าในเขตพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.